Prize Bond 750 Draw ke new paper aur formula 17.10.16

Prize Bond 750 Draw ke new paper formula 17.10.16
Aslam 0 Alikam
.
.
Bond/750 ke Wark Start
.
All Paksitan ko Jama 6
Aur Mera Papar Se 1st
Akra 06 Sec Akra 48
Bohat Mubrak ho
.
Sir Ab Lodhi Shab
Aur All Paksitan k Name Back Akra ke Single
Jama ka Roten Pesh hai
.
.
750 TO 750
1st Pati To 4the Pati
.
Jab Bhi Bond 750 ke
1st Pati Mie Close 0
Log Jaye To Bond 750 ke
4th Pati Mie Back Akra
Ke Single Jama 9 ke
Logte hai
.
.
2003 SE START
.
4(0)6685?Jama (9)
Single Back Jama 9
.
Jama Dazzzz?86(72)20
.
2008 me
.
0(0)4596?Jama (9)
Single Back Jama 9
.
Jama Dazzzz?36(18)05
.
2014 me
.
7(0)5840?Jama (9)
Single Back Jama 9
.
Jama Dazzzz?40(90)87
.
2016 me new
.
8(0)5734?999
.
Bond//750
New_Vip
.
Back Single Jama
9999999999999
9999999999999
09
90 45
54
81 18
72
27 63
36
99
.
.
.
.
.
Moj Karo Dosto
.
Ali_Udhas

Updated: October 7, 2016 — 7:44 am
site stats