Draw,40000,Peshawar,Date.01.12.2016 Draw No.68

Draw,40000,Peshawar,Date.01.12.2016 Draw No.68
PRIZEBONDLODHI syndicates
786*=….92….=*110 salam to All lovers & All visitors & All members & All friend =====……..===== jab bhi phaly 15000 bond me pore brokar ke jama 4 lag jaye tu 40000 ke 4 draw me sintr same aur frant akra kalte me =====”………..”===== Site No (.01.) 2004 15000 bond me 312187=3+1+2+1+8+7=4 40k bond khala (628)188 =====”…..””…..”===== 2012 15000 bond me 646339=6+4+6+3+3+9=4 40k bond khala (268)736 =====”…..””…..”===== Site No (.02.) 2015 15000 bond me 249373=2+4+9+3+7+6=4 40k bond khala (826)837 =====”…..””….,”===== 2016 15000 bond me 997321=9+9+7+3+2+1=4 40k bond ke 3 draw ho choke hi tandola nahn laga ab akri 40k bond me chance lena chahya kiya khal hi tu let’s play now only one tandola frist (286)=(286)=(286)=(286) (286)=(286)=(286)=(286) (286)=(286)=(286)=(286)=====”…..””…..”===== Balouch jo kheta hi wo karke dekhta hi koshish hamri pas ya fail wo age apka nasib Irshad..blouch 0303.2727720 0334.2727720

Updated: November 20, 2016 — 5:04 pm
site stats